Manchestersats Spår-Juha


   SPÅR-JUHA


Manchester - satsDetta tillbehör gör att spårdragaren "breddas" på båda sidor. Ger stabilar styrning efter skotern (pga. skotermattans bredd).

Ger även snyggt machestermönster samt hårdare kanter för stavarna (efter 1 natts frysning).

https://ehandel.kapab.se/shop/skoterkalkar/spardragare/spardragare-spar-juha-pressande-mod/